Love królowe

Konrad Mazowiecki

Konrad Mazowiecki
Opracowała Agnieszka Garduła

Konrad Mazowiecki

Konrad urodził się w 1187 lub 1188. Jego ojcem był Kazimierz Sprawiedliwy, a matką Helena pochodząca z czeskiego rodu księżniczka morawska, pani ziem czeskich. Chłopiec miał o rok starszego brata Leszka Białego.  Gdy w maju 1194 roku zmarł ojciec chłopców, władzę na terenach Małopolski i Mazowsza objęła ich  matka, biskup krakowski Pełka oraz wojewoda krakowski Mikołaj. Przyszli władcy dorastali i pobierali nauki prawdopodobnie w Sandomierzu. Rodzeństwo uchodziło za zgodne, co w przyszłości zaowocowało współpracą w przestrzeniach militarnych i gospodarczych.
Ojcowizna została podzielona między Leszka i Konrada w 1200 roku. W wyniku postanowień starszy brat otrzymał ziemię sandomierską oraz łęczycką, a także możliwość wysuwania w przyszłości żądań do ziemi krakowskiej. Młodszy Konrad otrzymał we władanie ziemie Mazowsza oraz Kujaw. Konrad książę mazowiecki i kujawski potwierdza wieczystą wolność kościoła czerwińskiego zawarta w 1222 roku


Jak podają przekazy historyczne, bracia żyli w zgodzie – Konrad uznał zwierzchność Leszka Białego, okazując wsparcie w realizacji jego ambitnych celów. Dowodem ich jedności jest fakt, że w 1205 roku wojska obu braci pokonały pod Zawichostem siły księcia halickiego Romana, a dwa lata później zawarli oni związki małżeńskie z księżniczkami ruskimi. Żoną Konrada została Agafia, córka księcia włodzimiersko-wołyńskiego i przemyskiego, wywodząca się z dynastii Rurykowiczów. Nie jest znana dokładna liczba dzieci pary. Do czasów współczesnych zachowały się informacje o pięciu synach i czterech córkach, choć część badaczy twierdzi, że małżeństwo miało aż siedemnaście potomków. 


Scena figuralna autorstwa Jana Matejki, patrząc od lewej strony, trzecia i czwarta postać to Konrad i jego małżonka Agafia
 

Od 1227 roku, gdy zmarł starszy brat Konrada, władca podejmował wysiłki, by zdobyć tereny księstwa krakowskiego. Toczył walki z Władysławem III Laskonogim, Henrykiem I Brodatym, a następnie z bratankiem, Bolesławem V Wstydliwym.  ​
Niepokój panował także na terenach współczesnych województw warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Żyjący tam Prusacy, lud odważny, bojowy i dobrze zorganizowany, stawiał opór sąsiednim władcom już od panowania Bolesława Chrobrego
W latach dwudziestych XIII wieku skorelowało się kilka powodów, dla których Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie znalazł się na ziemiach chełmińskich.
Zakon Krzyżacki
(skrócona wersja pełnej nazwy zgromadzenia) został usunięty przez węgierskiego króla z siedmiogrodzkich terenów, ponieważ zaczął on rościć sobie prawa do przejmowania obszarów podległych węgierskiemu królowi oraz uzyskiwania kolejnych przywilejów. Andrzej II zdał sobie sprawę z wagi zagrożenia, jakie zaczęli stanowić niemieccy zakonnicy, dlatego ci musieli znaleźć dla siebie nową siedzibę.
Konrad Mazowiecki planował ściągnąć na swe ziemie krzyżaków, ponieważ z ich pomocą mógł nie tylko załagodzić napiętą sytuację na granicy, ale także przeprowadzić proces chrystianizacji Prus, dzięki któremu sprawowałby władzę zwierzchnią na rozleglejszym niż dotąd obszarze.
Zakon otrzymał w dzierżawę ziemię chełmińską  w 1228 roku. Współpraca nie trwała jednak długo. Krzyżacy postanowili rozszerzać swoje wpływy, uciekając się do podstępu, jakim było nieuczciwe stworzenie dokumentu dotyczącego ziem pruskich. 
3 sierpnia 1234 roku papież Grzegorz IX podpisał bullę protekcyjną dla Krzyżaków głoszącą, że obecne i przyszłe obszary będące pod władaniem Zakonu Krzyżackiego należeć będą do następcy świętego Piotra. 
Rok 1233 był okresem, gdy dorośli już synowie Konrada otrzymali od ojca własne, podlegające ich rządom obszary. 
Bolesław, najstarszy syn, otrzymał Mazowsze, a Kujawy przypadły synowi młodszemu, Kazimierzowi. Konrad zatrzymał dla siebie ziemię sieradzko-łęczycką oraz Mazowsze Czerskie, gdzie sprawował rządy razem z najmłodszym synem Siemowitem. 

Konrad Mazowiecki zmarł 31 sierpnia 1247 i został pochowany w katedrze płockiej, a jego następcą został Bolesław V Wstydliwy. Źródła:
https://historia.org.pl/2020/05/19/kto-i-dlaczego-sprowadzil-krzyzakow-do-polski-to-najwiekszy-blad-w-historii-polski/
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/konrad-mazowiecki-dlaczego-sprowadzil-krzyzakow-do-polski/pbn3w5z
https://polona.pl/item/konrad-xiaze-mazowiecki,NTg1NTE4Ng/0/#info:metadata

https://polona.pl/item/konrad-ksiaze-mazowiecki-i-kujawski-potwierdza-wieczysta-wolnosc-kosciola-czerwinskiego,NTk2MzUxMTk/ 
https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/1931/edition/6367/content

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.