Love królowe

Bolesław I Chrobry

Bolesław I Chrobry
Opracowała Agnieszka Garduła

Bolesław I Chrobry

Bolesław I Chrobry, nazywany także Wielkim, przyszedł na świat w 967, a zmarł 17 czerwca 1025. Był on władcą Polski z dynastii Piastów w latach 992–1025, pierwszym koronowanym królem Polski, a w latach 1003–1004 także panem Czech jako Bolesław IV.
Bolesław był synem Mieszka I  i Dobrawy, czeskiej księżniczki. Ani miejsce, ani dokładna data urodzenia Bolesława nie są znane.
Niewiele informacji zachowało się o młodości Bolesława. Źródła podają, że 973 roku zdecydowano o wysłaniu Bolesława do Niemiec jako osoby gwarantującej postanowienia zjazdu w Kwedlinburgu. W 984 jego ojciec, Mieszko I, zaaranżował małżeństwo Bolesława z córką margrabiego Miśni Rygdagą. Prawdopodobnie po zawarciu małżeństwa Bolesław objął władzę nad Małopolską. Rok później, po śmierci ojca małżonki, postanowił ją odprawić.Przedwojenny pomnik Bolesława znajdujący się w Gnieźnie

Po śmierci Mieszka I (w roku 992), Bolesław w nieznanych okolicznościach szybko przejął władzę nad całym krajem, stając się w pełni samodzielnym władcą. Dążył do ekspansji na tereny Prusów, gdzie aktywnie popierał misje chrystianizacyjne.
Władca nawiązał tak dobre stosunki z cesarzem rzymskim oraz królem niemieckim Ottonem III, że ten w czasie swojej wizyty w państwie Piastów wziął udział w zjeździe w Gnieźnie w 1000 roku. W czasie spotkania zatwierdzono utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz trzech biskupstw w Krakowie, Wrocławiu oraz Kołobrzegu. Decyzja ta była o tyle ważna, że stanowiła dowód na uznanie przez papieża i cesarza niepodległości i samodzielności monarchii tworzonej przez Bolesława Chrobrego. 
Znaczącym gestem było nałożenie diademu cesarskiego na głowę Piasta przez Ottona III oraz podarowanie mu włóczni świętego Maurycego.Święta Lanca Cesarska, której najstarszy fragment pochodzi z czasów Mieszka i nazywany był włócznią św. Maurycego

Po śmierci cesarza Ottona III przyjacielskie relacje Bolesława z zachodnim sąsiadem dobiegły końca. Bolesław wykorzystał wewnętrzne walki w Rzeszy i zajął ważny rejon przedpola Odry: Miśnię, Milsko i Łużyce. Władzę w Niemczech przejął Henryk II, który zaakceptował zdobycze Chrobrego.
Piast przystąpił do interwencji w Czechach, gdzie w roku 1003 zmarł książę Władywoj. Bolesławowi udało się objąć tron w Pradze i  ogłosić się księciem Czech, ale nie chciał złożyć hołdu królowi niemieckiemu. Incydent ten stał się pretekstem Niemiec do wojny z Polską trwającej do roku 1018, kiedy to zawarto pokój w Budziszynie. Zwycięzcą konfliktu okazał się Bolesław, który zachował Milsko i Łużyce, już nie jako lenno, ale swoją własność, a od cesarza uzyskał potrzebną pomoc zbrojną. W tym samym roku 1018 Bolesław wyprawił się na Ruś i zdobył Kijów, osadzając na ruskim tronie swojego zięcia Świętopełka I.
Powrót Bolesława ze wschodu był dla niego szczęśliwy, w drodze powrotnej z Kijowa odzyskał dla państwa polskiego utracone w 981 roku Grody Czerwieńskie. W końcu X wieku był to bardzo ważny punkt na skrzyżowaniu tamtejszych szlaków handlowych.Obszar rządów Bolesława 

Przez ostatnie lata Bolesław współrządził ze swoim synem Mieszkiem II Lambertem.
Przydomek Chrobry został mu nadany za czasów panowania jego syna - oznaczał człowieka mężnego, dzielnego i odważnego, później był także określany przydomkiem Wielki. Bolesław Chrobry zmarł wkrótce po swojej koronacji w 1025 roku. To doniosłe wydarzenie zjednoczyło terytorialnie państwo, jednocześnie umacniając jego pozycję na arenie międzynarodowej.
Dynastia Piastów, dzięki zgodzie papieża na koronację, ceremonii namaszczenia świętymi olejami, potwierdziła także swoją wyjątkową rolę w tworzeniu przyszłości kraju. Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry#/media/Plik:Polska_992_-_1025.png 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Heilige_Lanze_02.JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://polona.pl/item/gniezno-pomnik-boleslawa-chrobrego,MTE4MjI4MzU4/0/#info:metadata
https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/boleslaw-i-chrobry-967-1025/
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2468153,Zjazd-gnieznienski-Jak-Chrobry-zrobil-z-Polski-panstwo-europejskie

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.