Love królowe

O Nas (historia projektu)

Administratorem strony poświęconej polskim królowym jest Fundacja Burza Mózgów. Zapraszamy na stronę www.burzamozgow.org Fundacja Burza Mózgów działa od 2015 roku. Jej misją jest promocja kultury i sztuki, wspieranie młodych artystów, edukacja kulturalna i kulturowa, rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi działania na rzecz promocji czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Projekt Love Królowe zainicjowała malarka i pisarka Anna Kaszuba-Dębska, wiceprezeska Fundacji Burza Mózgów. Przygotowane przez nią portrety królowych zabierają widza w niezwykłą podróż w przeszłość. Malarskie wizerunki władczyń powstały na potrzeby książki jej autorstwa pt. Poczet królowych polskich, która ukazała się w 2018 r. nakładem Wydawnictwa Znak. 

Projekt opowiada o losach wyjątkowych postaci, które żyły w różnych stuleciach, od średniowiecza po czasy nowożytne. Portrety władczyń tworzą poczet królowych polskich, który koresponduje ze znanymi wszystkim obrazami Jana Matejki zawartymi w Poczcie królów i książąt polskich. Matejko uwiecznił w nim jedynie cztery portrety kobiet: Dobrawy, Ryksy, Jadwigi i Anny Jagiellonki. Teraz nadszedł czas na pozostałe księżniczki i koronowane głowy, które również miały wkład w polskahistot=rię i decydowały o losach Polski!

 

NAGRODY / CERTYFIKATY / WYRÓŻNIENIA

  • Fundacja Burza Mózgów otrzymała certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 oraz 2021 w kategorii Sukces rynkowy w ramach III i IV edycji konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  • Nagroda Zwyrtała 2020 i 2021 / Fundacja Burza Mózgów w finale konkursu na najlepszy pomysł promujący czytanie!W lipcu 2020 r. za Kampanię Biblioteka Przedszkolaka oraz w lipcu 2021 r. za Interaktywną wystawę na osiemnaste urodziny Pana Kuleczki znaleźliśmy się wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu Zwyrtała organizowanego w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival.Jury w składzie: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Konstanty Przybora wyłoniło finalistów i laureatów konkursu. Działania Fundacji Burza Mózgów promujące czytelnictwo zostały zauważone już dwukrotnie.
  • Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli 2019 / Fundacja Burza Mózgów wyróżniona w kategorii edukacja, nauka, społeczeństwo obywatelskie. Działania i projekty naszej fundacji zostały docenione i wyróżnione przez kapitułę Nagrody Kryształy Soli. W uzasadnieniu napisano: za popularyzację sztuki dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Tworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rozwiązań metodycznych, podnoszących kompetencje nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie czytelnictwa. Za wkład w rozwój potencjału intelektualnego dzieci, a zwłaszcza za wychowywanie pokolenia świadomych i aktywnych czytelników.Nagroda Kryształy Soli przyznawana jest najlepszym organizacjom pozarządowym działającym na terenie województwa małopolskiego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja dobrych praktyk oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.
  • POMYSŁOBRANIE / konkurs Narodowego Centrum Kultury / wyróżnienie dla scenariusza realizowanego przez Fundację Burza Mózgów. Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło drugą edycję akcji Pomysłobranie vol.2: WIDZĘ PATRIOTYZM.Wśród wyróżnionych pomysłów znalazł się warsztat LOVE KRÓLOWE realizowany przez Fundację Burza Mózgów autorstwa Anny Kaszuby-Dębskiej.

 

 


LOVE KRÓLOWE / poczet herstoryczny to współczesna  literacko-malarska alternatywa do idei Pocztu Królów Polskich Jana Matejki. Aktualna odpowiedź na wybiórczy program nauczania historii. Cykl obrazów i tekstów  o polskich kobietach władczyniach, których życiorysy, bez ich bezpośredniej zgody i osobistych pragnień, wpłynęły na historię Polski i losy Europy. 

IDEA:
Stworzenie alternatywnych do Pocztu Królów Polskich obrazów/ilustracji (obrazy olejne w skali 1:1, rozmiar 2m x 1m), będących uzupełnieniem, z perspektywy badań  historycznych, czasu i płci, idei Pocztu Jana Matejki, który wrył się w pamięć pokoleniom zdobiąc niemal każdą klasę historyczną polskich szkół. Jego dzieło to wartość historyczna i malarska, dla wielu pokoleń odnośnik  wizualizujący ważne dla historii postacie królów i książąt głównie płci męskiej, który przez niemal 130 lat nie doczekał się inteligentnej riposty i dialogu. 

LOVE KRÓLOWE / poczet herstoryczny inspirowane ideą tego dzieła, dla autorki, kobiety, piszącej malarki, ma stać się próbą przedstawienia w interesujący sposób historii z innej, żeńskiej perspektywy i z pozycji twórcy XXI w. Pokazanie zależności genealogicznych polskich rodów od dynastii cesarskiej poprzez związki małżeńskie (np. Rycheza Lotaryńska – pierwsza królowa Polski to siostrzenica cesarza Ottona III, to głównie dzięki niej Piastowie zyskują krew cesarską i dzięki temu wpisują się w poczet namaszczonych dynastii królewskich).

LOVE KRÓLOWE / poczet herstoryczny to działanie interdyscyplinarne: teksty literackie, obrazy olejne stanowiące kompozycję przestrzenną do prezentacji w przestrzeni miejskiej opatrzone audiowizualnie kodami QR, książka (wydawnictwo Znak), działania parateatralne i happeningowe, czytania performatywne, warsztaty, spotkania autorskie, projekty murali.

 

 

 

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.