Love królowe

Henryk I Brodaty

Henryk I Brodaty
Opracowała Agnieszka Garduła

Henryk I Brodaty

Książę Henryk urodził się około roku 1168. Jego ojcem był Bolesław Wysoki, najstarszy syn Władysława Wygnańca i jego drugiej żony Krystyny. W wieku 18 lat Henryk poślubił 12-letnią Jadwigę pochodzącą z niemieckiego rodu von Andechs. Henryk objął samodzielne rządy w roku 1201. 


Najstarsza część kościoła w Trzebnicy 

Roztropny władca prowadził bardzo zdecydowaną politykę regionalną. Dbał o rozwój gospodarczy tych ziem, które odziedziczył, jak i tych, które stopniowo sobie podporządkowywał, rywalizując z piastowskimi kuzynami. Ważnym dla Henryka celem była integracja często tak różnych od siebie obszarów. Dzięki jego aktywnym działaniom Śląsk stał się najlepiej rozwiniętą dzielnicą ziem polskich, a nowe sposoby gospodarowania rolą oraz hodowlą docierały do Małopolski i Wielkopolski.


Pieczęć Henryka z roku około 1238

Henryk chętnie sprowadzał osadników z Niemiec, lokował ich najczęściej na niezagospodarowanych terenach Pogórza Sudeckiego, nadawał korzystne prawa, a także zapewniał rozległe swobody. Książę dbał o to, by wiejskie osady powstawały wokół ośrodków miejskich. Z myślą o potrzebach poddanych, a także o przyszłych korzyściach, wspierał przybywających z zagranicy i osiedlających się na jego ziemiach kupców i rzemieślników.
Wrocław jest miastem, które wzrosło dzięki staraniom Henryka. Prawdopodobnie lokacja miasta nastąpiła jeszcze pod rządami Henryka Brodatego, przed 1214 rokiem, choć dokument lokalizacyjny nie zachował się do naszych czasów.  Władca wraz z żoną ufundował klasztor dla zakonu cysterek w Trzebnicy. Brodaty przykładał wielką wagę do stworzenia skutecznego systemu obronnego Śląska. Z jego inicjatywy wzniesiono wspaniałe, murowane rezydencje, między innymi zamki w Legnicy, Wrocławiu, Krośnie nad Odrą. Przede wszystkim jednak odznaczył się wyjątkowymi zasługami na polu rozwoju gospodarczego i kulturalnego ziem, nad którymi panował. Roztropny władca prowadził bardzo zdecydowaną politykę regionalną. Dbał o rozwój gospodarczy tych ziem, które odziedziczył, jak i tych, które stopniowo sobie podporządkowywał, rywalizując z piastowskimi kuzynami.
Według przekazów Henryk uwielbiał biesiadować, pić wino (słynął z nader mocnej głowy) i radować się z występów ulubionego błazna Kwiecika z Głębowic.


Rycina przedstawiająca Henryka i Jadwigę oraz ich dzieci

Henryk zmarł 19 marca 1238 w Krośnie Odrzańskim w jednym z ufundowanych przez siebie budynków. Siedemdziesięciolatek pozostawił po sobie wspaniałe dziedzictwo – Monarchię Henryków Śląskich, obejmująca Śląsk, ale także rozległe obszary Małopolski i Wielkopolski, a także obszary z szeroką perspektywą rozwoju. 


Źródła:
https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,osoby,173,osoba_henryk_brodaty.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Henryk-I-Brodaty;3911057.html
https://visitwroclaw.eu/historia-wroclawia
https://polona.pl/item/sigillu-m-henrici-ducis-zlesie-pieczec-henryka-ksiecia-slaska-henryka-brodatego,NzM3MTc2MDM/0/#info:metadata
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henryk_Brodaty_z_rodzin%C4%85.jpg#/media/File:Saint_Hedwig's_family.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzebnica#/media/Plik:Najstarsza_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_ko%C5%9Bcio%C5%82a_w_Trzebnicy.jpg

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.