Love królowe

Władysław II Jagiełło

Władysław II Jagiełło
Opracował Igor Dybich

Władysław II Jagiełło

Kwestia daty narodzin Władysława Jagiełły jest sporna. Przyszedł on na świat prawdopodobnie ok. 1252 lub 1262 roku i był prawdopodobnie drugim, szóstym lub ósmym dzieckiem ze związku księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza i księżniczki twerskiej Julianny. Wiadomo natomiast, że z dwunastu synów to właśnie jemu ojciec chciał zapewnić następstwo po sobie. Po śmierci Olgierda w maju 1377 roku Jagiełło został mianowany wielkim księciem litewskim. Znalazł się pod opieką swojego stryja Kiejstuta, który uznał jego zwierzchnictwo i wspomagał go w sprawowaniu i utrzymywaniu władzy. Korzystając z zamieszania powstałego po śmierci Olgierda, w 1377 roku na Litwę najechała wyprawa polsko-węgierska pod przywództwem Ludwika Andegaweńskiego w odwecie za mający miejsce rok wcześniej najazd Kiejstuta. Litwę nękać zaczęło również państwo krzyżackie. W celu załagodzenia sytuacji Jagiełło musiał zawrzeć rozejm najpierw z Węgrami, a później z Zakonem Krzyżackim w 1379 roku.
 


Pieczęć majestatyczna Władysława Jagiełły

Jagiełło stopniowo odsuwał się od swego stryja i dążył do prowadzenia niezależnej polityki. W 1380 roku zawarł z Zakonem Krzyżackim tajny traktat wymierzony w Kiejstuta, na mocy którego zobowiązał się nie wspierać go w przypadku najazdów krzyżackich na zarządzane przez niego posiadłości. Kiejstut zaniepokojony rozmowami Jagiełły z Krzyżakami, w październiku 1381 roku zajął Wilno, obalił władzę Jagiełły i wziął go wraz z jego matką i braćmi do niewoli. Za cenę uzyskania wolności Jagiełło miał zrzec się praw do litewskiego tronu na rzecz Kiejstuta i jego syna Witolda. Niedługo potem Jagiełło odzyskał władzę i kontrolę nad sytuacją w państwie, zawarł pokój z Krzyżakami oraz pojmał Kiejstuta i Witolda. Stryj zmarł w niewoli, ale Witoldowi udało się zbiec, po czym wyruszył on na ziemie Zakonu i poprosił marszałka Konrada Wallenroda o interwencję. Wkrótce później wybuchła wojna z Zakonem, przed którą wielki książę dokonał zwrotu we wrogich dotąd relacjach z Polską, przyznając przywileje handlowe mieszczanom lubelskim. Ze względu na stałe zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego, Jagiełło zaczął poszukiwać kolejnego sojusznika w walce z nim. Znalazł go w Królestwie Polskim, na którego tronie w październiku 1384 roku zasiadła Jadwiga Andegaweńska. Szlachta polska była zaniepokojona faktem jej zaręczenia z Wilhelmem Habsburgiem. Dzięki temu stosunki polsko-litewskie zaczęły się ocieplać i w 1385 roku Jagiełło wystawił akt krewski, w którym zobowiązał się do zawarcia unii personalnej między Koroną a Litwą, poślubienia Jadwigi i chrystianizacji Litwy. 2 lutego 1386 roku w Lublinie na jednym z pierwszych sejmów walnych Jagiełło został wybrany królem Polski. 15 lutego 1386 roku Jagiełło uroczyście przyjął chrzest oraz imię Władysław. Trzy dni później ożenił się z Jadwigą, a 4 marca został koronowany na króla Polski.


Władysław Jagiełło i Jadwiga pod krzyżem na obrazie Tomasza Dolabelli

Następnie, po odparciu kolejnych najazdów krzyżackich, Jagiełło ponownie wdał się w konflikt z Witoldem w 1389 roku, który spowodował wybuch kolejnej wojny domowej. Witold ponownie wsparł Krzyżaków, dążąc do zdobycia tronu litewskiego. Ostatecznie 4 sierpnia 1392 roku w Ostrowiu zawarta została ugoda, na mocy której otrzymał on dożywotni tytuł namiestnika państwa litewskiego, przy równoczesnym zachowaniu unii polsko-litewskiej. 17 lipca 1399 roku zmarła Jadwiga, a pozbawiony oparcia Jagiełło zaczął prowadzić odtąd samodzielną politykę. Już 26 lipca 1400 roku ufundował odnowiony uniwersytet w Krakowie, nazwany później na jego cześć Uniwersytetem Jagiellońskim. Zimą tego samego roku doprowadził także do spotkania z Witoldem, na mocy którego przyznał mu tym razem dożywotnio tytuł wielkiego księcia litewskiego. Następnie Jagiełło podpisał w 1404 roku pokój z Zakonem w Raciążku, który stanowił chwilę wytchnienia dla Jagiełły i Witolda. Wkrótce po nim wybuchły jednak kolejne spory z Zakonem. Obaj władcy w 1408 roku ustalili, że wywołają powstanie na Żmudzi i sprowokują Zakon do wypowiedzenia wojny Polsce i Litwie. Apogeum konfliktu z Zakonem Krzyżackim przypadło na działania wojenne ze strony polsko-litewskiej w pierwszej połowie 1410 roku oraz bitwę pod Grunwaldem 15 lipca, podczas której siły krzyżackie zostały rozgromione.


Władysław Jagiełło z Witoldem modlący się przed bitwą pod Grunwaldem, obraz Jana Matejki

W późniejszych latach panowania, Jagiełło umocnił unię polsko-litewską, m.in. zawierając 1413 roku unię w Horodle, na jej mocy oba państwa prowadziły wspólną politykę zagraniczną. W 1419 roku, podczas gdy nieopodal Poznania rozpętała się nawałnica, król omal nie stracił życia. Piorun uderzył prosto w monarszą kawalkadę. Dwóch ludzi zginęło na miejscu. Padło też jedenaście koni,  w tym cztery ciągnące królewską karetę. Sam Jagiełło został rażony piorunem  i stracił przytomność. Przez kilka kolejnych dni czuł przeszywający ból w prawej ręce. 
Władysław II Jagiełło zmarł 1 czerwca 1434 roku w Gródku. Jego zwłoki zostały przywiezione do Krakowa 11 czerwca, gdzie złożono je do czasu pogrzebu w kościele św. Michała. Ciało pogrzebano na Wawelu tydzień później, a królem Polski został jego 10-letni syn Władysław Warneńczyk. Źródła:
https://www.o2.pl/informacje/wladyslaw-jagiello-10-zdumiewajacych-faktow-z-zycia-krola-polski-6465884591093889a
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wladyslaw-II-Jagiello;3997044.html
https://muzhp.pl/pl/c/2258/wladyslaw-jagiello
https://www.focus.pl/artykul/wladyslaw-ii-jagiello-1434-zalozyciel-dynastii-jagiellonow-jak-wygladalo-jego-panowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o#/media/Plik:Piecz%C4%99%C4%87_majestatyczna_du%C5%BCa_W%C5%82adys%C5%82awa_II_Jagie%C5%82%C5%82y_kr%C3%B3la_polskiiegi_przy_dokumencie_zatwierdzaj%C4%85cym_miastu_Poznaniowi_w_uznaniu_jego_wierno%C5%9Bci_wszystkie_dotychczasowe_wolno%C5%9Bci_i_prawa..png
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o#/media/Plik:Piecz%C4%99%C4%87_majestatyczna_du%C5%BCa_W%C5%82adys%C5%82awa_II_Jagie%C5%82%C5%82y_kr%C3%B3la_polskiiegi_przy_dokumencie_zatwierdzaj%C4%85cym_miastu_Poznaniowi_w_uznaniu_jego_wierno%C5%9Bci_wszystkie_dotychczasowe_wolno%C5%9Bci_i_prawa..png
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o#/media/Plik:U%C5%82adzis%C5%82a%C5%AD_Jagaj%C5%82a,_Jadwiga_Andegawe%C5%84ska._%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%AF%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0,_%D0%AF%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(XVII).jpg
https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/507771

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.