Love królowe

Bolesław IV Kędzierzawy

Bolesław IV Kędzierzawy
Opracowała Daria Sławeta

Bolesław IV Kędzierzawy

Bolesław IV Kędzierzawy urodził  około 1122 roku. Tytulowany był ksiąciem mazowieckim, śląskim i sandomierskim. W latach 1146 – 1173 pełnił funkcję księcia krakowskiego i księcia seniora Polski. Był synem Bolesława Krzywoustego i Salomei z Bergu. Początkowo nie był brany pod uwagę jako bardzo istotna osoba w politycznych planach rodziców, ale sytuacja zmieniła się po śmierci starszych braci – Leszka i Kazimierza. W 1136 roku Bolesław ożenił się  z księżniczką Wierzchosławą – córką księcia nowogrodzkiego Wsiewołoda Mścisławowicza.
 


Podobizna ksiącia pochodząca z książki pt. Wizerunki książąt i królów polskich

Po śmierci ojca, w testamencie zostały Bolesławowi wydzielone tereny Mazowsza i Kujaw. Pierwsze lata panowania sprawował pod widoczną opieką matki i palatyna Wszechbora. Pozostawał  w napiętych stosunkach ze swoim przyrodnim bratem – Władysławem II Wygnańcem, który po śmierci ojca został księciem zwierzchnim kraju. Po wygnaniu juniorów – synów Salomei, którzy początkowo objęli władzę, Bolesław przejął rządy nad ziemią krakowską i Śląskiem z ziemią lubuską. 
W 1149 roku władca odbył wyprawę na Ruś, w okolice ukraińskiego Łucka.  Władysław, wygnany brat Bolesława znalazł schronienie na dworze niemieckim, gdzie wypraszal u cesarza Fryderyka I Barbarossy zbrojną interwencję w celu odzyskaniania władzy. W 1157 Barbarossa wyruszył na ziemie Bolesława, co zmusiło go do złożenia hołdu cesarzowi oraz przyrzeczenia zapłaty trybutu i przywrócenia dzielnicy śląskiej Władysławowi.Podobizna Fryderyka Barbarossy, cesarza rzymskiego koronowanego w 1155 roku

Warunkiem pokoju krzyszkowskiego było też przekazanie cesarzowi zakładników, wśród których znalazł się najmłodszy brat Bolesława, Kazimierz. Fryderyk ostatecznie porzucił zamiar przejęcia wszystkich ziem księcia Władysława, a postanowienia sojuszu utrwaliły władzę Boleslawa. 
Podczas panowania Bolesława miały miejsce procesy osadnicze na wsi oraz rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej. Władca starał się utrzymać państwo w stanie niezależnym od czynników zewnętrznych. Jego rządy często oceniane były krytycznie - historycy wypominają mu słabość i doprowadzenie do dużej zależności od cesarstwa. 
Pozytywnie były oceniane jego cechy charakteru, takie jak bezinteresowność i opiekuńczość. Uczestniczył i wspierał wiele inicjatyw fundacyjnych. 
Bolesław IV Kędzierzawy zmarł w 1173 roku, mając tylko jednego syna, małoletniego Leszka. Władzę zwierzchnią przejął wtedy Mieszko Stary. Miejsce pochówku Bolesława IV Kędzierzawego nie jest znane.Źródła: 
https://twojahistoria.pl/encyklopedia/boleslaw-iv-kedzierzawy-ksiaze-mazowiecki-od-1138-senior-polski-w-latach-1146-1173/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_IV_K%C4%99dzierzawy
Józef Ignacy Kraszewski Wizerunki książąt i królów polskich, rok wydania: 1888
https://polona.pl/item/frederic-barbe-rousse,NTk4OTky/0/#info:metadata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_IV_K%C4%99dzierzawy#/media/Plik:Boles%C5%82aw_IV_K%C4%99dzierzawy_by_Aleksander_Lesser.PNG

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.