Love królowe

Ruszyła rekrutacja na warsztaty w 2022 roku

Ruszyła rekrutacja na warsztaty w 2022 roku
w ramach zadania POCZET / działania animacyjne dla dzieci i młodzieży w 25 bibliotekach

Ruszyła rekrutacja na warsztaty w 2022 roku

POCZET / działania animacyjne dla dzieci i młodzieży w 25 bibliotekach publicznych w Małopolsce to cykl działań performatywno-edukacyjnych o charakterze edukacji historycznej moblilizującej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do twórczego tworzenia i chętnego czytania.

Warsztaty partnerują publikacji pod tytułem Poczet królowych polskich, jedynej w Polsce książce dedykowanej młodym czytelnikom, przedstawiającej losy dwudziestu pięciu kobiet, które na przestrzeni wieków miały wyraźny wpływ na historię kraju. Poczet stanowi współczesną odpowiedź na malarską serię autorstwa Jana Matejki. 
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wydarzenia performatywne, warsztaty oparte na wartościowej i jasnej komunikacji przekazu, merytorycznym propagowaniu postaw opartych na budowaniu poczucia dumy, równości, jedności oraz pamięci o dziedzictwie kulturowym. Intermedialne oraz pionierskie prezentacje polskich władczyń, przede wszystkim ich malarskie i literackie przedstawienie, ma na celu popularyzację kultury i historii lokalnie, regionalnie oraz krajowo. 

Fundacja Burza Mózgów proponuje następujące tematy warsztatów: 

1. Warsztat "Zrób sobie królową, zrób sobie króla", dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym od pierwszej do piątek plasy szkoły podstawowej. Młodzi odbiorcy zapoznają się z postaciami historycznymi poprzez wyjątkowe obrazy i opowiadania literackie pochodzące z książki pt. Poczet królowych polskich, które czytane są na początku zajęć. Prace dzieci powstają z wykorzystaniem kolorowych materiałów tekstylnych oraz tektury. Podczas wspólnych zajęć uczestnicy zapoznają się z pewnymi epokami historycznymi, poznają modę, zwyczaje i kulturę tego okresu. Na zakończenie warsztatów uczestnicy mogą wykonywać własne sceny teatralne, wykorzystując przygotowane wcześniej rekwizyty.

2. Warsztaty malarsko-ilustratorskie o charakterze plenerowym, dedykowane grupom szkolnym oraz rodzinom uczniów. Fundacja Burza Mózgów proponuje dwa warianty warsztatów:

- WARSZTAT MALARSKI / PERFORMANCE W PRZESTRZENI pt. "Portret literacki" to propozycja, w której uczestnicy otrzymują duże powierzchnie papieru lub płótna, na którym uczestnik może się położyć, by jego kształt ciała został odrysowany przez kolegów i koleżanki. Za pomocą farb akrylowych, pędzli i wałków malarskich dzieci malują swoje wielkoformatowe portrety. Obowiązuje pełna dowolnosć. Dzieci mogą wycinać fragmenty materiału tak, by wkomponować w nie własne ciało. Efektem zaangażowania dzieci są prezentacje dzieł wraz z wymyślonymi opowiadaniami, które zostaną spisane, zredagowane i zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz na stronie internetowej projektu. 

WARSZTAT ILUSTRATORSKI PT. "Retro collage", podczas którego uczestnicy tworzą własne ilustracje o charakterze retro. Kontekstem dla wspólnych zajęć jest prezentowana w bibliotece wystawa. Inspiracje stanowią także prace plastyczne noblistki Wisławy Szyborskiej, ktore prezentowane są dzieciom. Uczestnicy mogą uzupełnić własne dzieła o elementy słowne, używając dowolnych słów, rymów oraz pełnych kompozycji słownych, dowolnie ubogacać własne prace. Zwieńczeniem jest ustna wypowiedź dziecka, który otrzymuje sposobnosc opowiedzenia o swoim pomyśle. Każda relacja uczestnika zostanie nagrana, spisana oraz umieszczona na stronie internetowej projektu.
 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy w formie telefonicznej pod numerem telefonu: 570 366 740 oraz drogą mailową: fundacja.burza.mozgow@gmail.com

Efekty naszej wieloletniej pracy w przedszkolach i szkołach możecie sprawdzić tutaj: https://burzamozgow.org

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.