Love królowe

Emnilda Słowiańska

Emnilda Słowiańska
Okres panowania: 992-1017

Emnilda Słowiańska

Emniliada przyszła na świat pomiędzy rokiem 970 a 975, zmarła w 1016 r. lub 1017 r. Jej pochodzenie nie jest znane. Córka Dobromira, którego wspomina tylko jeden kronikarz, nie podając przy tym jego narodowości, nazywa go jedynie czcigodnym księciem. Emnilda była trzecią żoną Bolesława I Chrobrego.


Portret EminildySłowiańskiej autorstwa Anny Kaszuby-Dębskiej 

Zdecydowana większość badaczy skłania się jednak ku opinii, że pochodziła z ludu zachodniosłowiańskiego, morawskiego, z Mińska lub Łużyc. Prawdopodobna wydaje się również hipoteza, że pochodziła z Połabia, a dokładniej była księżniczką stodorańską. Wiadomo też, że Emnilda była chrześcijanką. Imię Emnilda wywodzi się z języka niemieckiego, zaliczane jest do imion saskich. Być może nadano jej takie imię w związku z tym, że jej ojciec przyjmował chrzest dzięki wpływom niemieckim. 
Jej ślub z polskim księciem miał miejsce w latach 987-989. Wcześniej Bolesław Chrobry wziął rozwód z węgierską księżniczką. Ich małżeństwo trwało blisko 30 lat. Historycy są zgodni co do jej dużego wpływu na męża. Uchodziła za łaskawą i mądrą kobietę. W swoich kronikach Gall Anonim pisał o niej z szacunkiem, jak o roztropnej władczyni, wspominał również, że ułaskawiła wiele osób skazanych na śmierć. Jej małżonek, miał nie wiedzieć o wszystkich interwencjach żony. Z zapisków tego kronikarza pochodzi także informacja o tym, że Emnilda miała duże wpływy polityczne w ówczesnej Polsce. Posiadała dar łagodzenie gniewu małżonka, kierując się przy tym dużym sprytem. Z kolei Thietmar z Merseburga pisał o niej, nazywając ją czcigodną, wierzącą kobietą. Dokumentalista opisał też wpływ, który wywierała na męża, starając się, aby jego rządy były sprawiedliwe, a postępowanie było rozsądne.
Emnilda Słowiańska była matka piątki dzieci. Najmłodsza córka przyszła na świat w 988 r. Jej imię jest nieznane, możliwe, że była zakonnicą, ksieni w jednym z ówczesnych klasztorów. Rok później na świat przyszła Regelinda, późniejsza żona Hermana I, margrabiego Miśni. Trzecim dzieckiem Emnildy i Bolesława był syn Mieszko II Lambert. Późniejszy król Polski przyszedł na świat w 990 r. W 995 roku urodziła się trzecia córka, która wydana została za mąż za Świętopełka I. Najmłodszy spośród rodzeństwa był Otto. Źródła historyczne nie wykluczają jej udziału w zjeździe w Merseburgu w 1013 r. Być może Emnilda starała się wtedy o uznanie jej syna Mieszka za lennika cesarskiego. Nieznana jest dokładna data śmierci Emnildy. Wiadomo jednak, że miała miejsce najpóźniej w 1017 r. Wynika to z faktu, że już 3 lutego 1018 r. Bolesław Chrobry wchodził w czwarty związek małżeński z Odą.


Źródła: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emnilda_s%C5%82owia%C5%84ska
https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/emnilda-1017/

Okres panowania: 992-1017

Galeria zdjęć - Emnilda Słowiańska

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.