Love królowe

Dobrawa Przemyślidka

Dobrawa Przemyślidka
Okres panowania: 965-977

Dobrawa Przemyślidka

Nazywana również Dubrowką, Dąbrówką, Dobrochną, Dobrawcą oraz z czeskiego Dubravą, Doubravką. W związku z jej zasługami nazywa się ją również Matką Chrzestną Polaków. Dokładne brzmienie jej imienia wzbudziło wiele dyskusji. Ostatecznie jednak większość badaczy wykazała, że nosiła imię Dobrawa. 


Portret Dobrawy autorstwa Anny Kaszuby-Dębskiej 


Dobrawa przyszła na świat około 930 r., zmarła w 977 r. Była czeską księżniczką pochodząca z dynastii Przemyślidów. Jej ojcem był Bolesław I Srogi, a matką Biagota (nie wiadomo, czy kobieta była żoną księcia). Żona Mieszka I i matka Bolesława Chrobrego (pierwszego polskiego króla). O faktach z jej życia możemy przeczytać w księgach Galla Anonima i Thietmara z Merseburga. W ich ocenie
to właśnie Dobrawa miała przekonać Mieszka I o tym, aby Polska przyjęła chrzest. Nie znamy dokładnej daty urodzenie Dobrawy. Kosmasa z Pragi, w swojej kronice pisał, że kiedy brała ślub z Mieszkiem, była już w podeszłym wieku, możemy jedynie hipotetycznie określić jej datę urodzenia. Warto tutaj zaznaczyć, że kronikarz mógł popełnić błąd.Popiersie Dobrawy w Pałacu Ursynowskim

Źródła historyczne nie podają również żadnych danych dotyczących dzieciństwa Dobrawy. Wiemy jedynie, że miała rodzeństwo: Bolesława II Pobożnego, Strachkwasa Chrystiana i Mlady Marii. Została wychowana w wierze chrześcijańskiej. Przez lata wierzono, że pierwszym mężem Dobrawy był Gunter
z Merseburga, z którym miała mieć syna Guncelina. Przekaz ten został obalony przez historyka Oswalda Balzera w 1895 r. Dobrawa według Jana Matejki

Ojciec Dobrawy w 964 r. zawarł porozumienie z Mieszkiem I. Dla jego potwierdzenia i umocnienia córka czeskiego księcia została wydana Piastowi. Zarówno Thietmar
z Merseburga, jak i Gall Anonim są zgodni co do faktu, że Dobrawa miała duży wpływ na Mieszka i to dzięki jej staraniom podjął on decyzję o przyjęciu chrześcijaństwa. Gall Anonim opisywał też, że Dobrawa przybyła do Polski
w towarzystwie duchownych, wśród nich miał być Jordan (późniejszy pierwszy biskup państwa polskiego). Jednym z warunków zawarcia małżeństwa był chrzest Mieszka. Ceremonia ślubna odbyła się w 965 r. Rok później odbył się symboliczny chrzest Polski. Poza wpływem Dobrawy warto też pamiętać,
że przyjęcie sakramentu wiązało się z licznymi korzyściami politycznymi. W związku z tym niejednokrotnie historycy podważali tradycyjne przekonanie o sile perswazji żony Mieszka. 2 złote z portretem Dobrawy, używane w Polsce przed II wojną światową

Nawet jeśli Dobrawa nie wpłynęła bezpośrednio na decyzję męża, to jej rola
w rozpowszechnieniu chrześcijaństwa we wschodniej części Europy była bardzo znacząca. Możliwe, że to z jej inicjatywy powstały kościoły św. Trójcy i św. Wita
w Gnieźnie oraz kościół Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Dobrawa była matką Bolesława I Chrobrego, który przyszedł na świat w 967 r. oraz Świętosławy Sygrydy (jej postać budzi wiele dyskusji), która mogła być królową szwedzką, duńską, norweską i angielską - żoną Swena Widłobrodego, a później Eryka Zwycięskiego.Dobrawa oczami Jana Matejki

Dobrawa zmarła w 977 r. Jej śmierć spowodowała załamanie sojuszu polsko-czeskiego. Postać Dobrawy jest obecna w polskiej kulturze. Jej najbardziej znany wizerunek przedstawił Jan Matejko. Postać władczyni jest również utrwalana
w literaturze, w tym w Lubonie Józefa Ignacego Kraszewskiego i Bolesławie Chrobrym Antoniego Gołubiewa.Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest_Polski#/media/Plik:Jan_Matejko_-_Zaprowadzenie_chrze%C5%9Bcija%C5%84stwa_R.P.965,_z_cyklu_%22Dzieje_Cywilizacji_w_Polsce%22_-_01_(MP_3894).jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrawa_Przemyślidka 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrawa_Przemy%C5%9Blidka#/media/Plik:2_z%C5%82ote_banknote,_averse_(Poland,_1936).jpg

Okres panowania: 965-977

Galeria zdjęć - Dobrawa Przemyślidka

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.