Love królowe

Anna Cylejska

Anna Cylejska
Okres panowania: 1402-1416

Anna Cylejska

Zwana również Anną z Celje. Nieznana jest dokładna data jej urodzenia. Badacze przypuszczają, że przyszła na świat w 1380 r. lub 1381 r., a zmarła 20 lub 21 marca 1416 r. w Krakowie. Była drugą żoną Władysława Jagiełły i tym samym królową Polski. 


Portret Anny Cylejskiej autorstwa Anny Kaszuby-Dębskiej

Anna Cylejska urodziła się jako córka hrabiego cylejskiego Wilhelma von Cilli i Anny Kazimierzówny. Była wnuczką Kazimierza Wielkiego. Kiedy w 1394 r. zmarł ojciec dziewczyny, a matka ponownie wyszła za mąż, Anna trafiła pod opiekę swojego stryja Hermana II Cylejskiego. 


Wizerunek Anny wykonany przez Marcelego Krajewskiego 

Według tradycji, jej małżeństwo z Władysławem Jagiełłą zostało zainicjowane przez umierająca Jadwigę Andegaweńską - pierwszą żonę Jagiełły. Anna była spokrewniona z Jadwigą, dlatego też papież Bonifacy IX musiał wyrazić zgodę na małżeństwo. Otrzymali ją 23 kwietnia 1401 roku. Wpływy Jagiełły po śmierci żony, nazywanej przez możnowładców panią przyrodzoną, znacznie osłabły. Dlatego też, aby zapobiec walce o tron, zdecydował się na ślub z Piastówną. Anna przyjechała do Krakowa 16 lipca 1401 r. Nie znała języka polskiego, dlatego też zamieszkała w klasztorze, gdzie pobierała nauki. Możliwe jest też, że Jagiełło odwlekał małżeństwo, gdyż nie urzekła go uroda kobiety. 

 


Matka Anny, władczyni nosząca to samo imię, przybyła do Krakowa na ślub córki
 

Ostatecznie do ślubu doszło 29 stycznia 1402 r. Ponad rok później, 25 lutego 1403 r. Anna Cylejska została koronowana na królową Polski. Małżeństwo przyniosło Jagielle wiele korzyści. Najważniejszą było umocnienie swojej pozycji. Anna była kilka razy oskarżana o niewierność mężowi, jednak nigdy nie udowodniono jej winy. Po sześciu latach małżeństwa, 8 kwietnia 1408 r. Anna urodziła swą jedyną córkę, której nadano imię Jadwiga. Dziewczynka w 1413 roku, na zjeździe w Jedlni, ogłoszona została następczynią tronu. Królowa pod koniec 1415 roku rozchorowała się. Lekarze nie potrafili pomóc kobiecie, zmarła ona w Krakowie 20 lub 21 marca 1416 r. Pochowano ją w katedrze wawelskiej, w pobliżu ołtarza świętej Doroty. 


Źródła:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Cylejska#/media/Plik:Marceli_Krajewski_-_Anna_Cylejska.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Kazimierz%C3%B3wna#/media/Plik:Mindelheim_StStephan_Epitaph_Anna-vTeck.jpg

Okres panowania: 1402-1416

Galeria zdjęć - Anna Cylejska

Fundacja Burza Mózgów

ul. Felicjanek 10, 31-104 Kraków,
NIP 676 248 38 62,
KRS 0000539864

Dołącz do nas!

Pozostań z nami w kontakcie. Przeczytaj jak przetwarzamy i chronimy Twoje dane.